Na zaproszenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyły się dwa spotkania w formie online przedstawicieli firm: PwC, KPMG, EY, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz organizacji przedsiębiorców i pracodawców: Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, Pracodawców RP i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

fot. Pixabay

Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentowali prezes i członkowie Prezydium Zarządu Głównego. Pierwsze spotkanie stanowiło kontynuację rozmów rozpoczętych rok wcześniej, służących nawiązaniu bliższej współpracy, dotyczącej m.in. regulacji prawnych, ułatwienia pracy zarówno przedsiębiorcom, jak i księgowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli i funkcji księgowych, którzy  są jednymi z głównych doradców biznesu. Głównym tematem, któremu poświęcono najwięcej czasu, była kwestia zdefiniowania zawodu księgowego, czyli określenia kompetencji, praw i zakresu działalności, jaką księgowy może wykonywać. Inicjatywa ta została już podjęta – jest to bardzo ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli firm obsługiwanych przez biura rachunkowe. Dyskusja między uczestnikami była bardzo merytoryczna i owocna.

Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 16 czerwca 2021 r. omówiono m.in.: podjęte działania, służące zdefiniowaniu zawodu księgowego, koncepcję wymiany doświadczeń w stosowaniu przepisów oraz przygotowywanie wspólnych stanowisk – ze szczególnym uwzględnieniem praktyki stosowania rozwiązań prawnych (zauważone błędy i nieprawidłowości mogą sugerować konieczność wprowadzenia zmian w przepisach), współpracę przy przygotowywaniu i upowszechnianiu jasno sformułowanych materiałów informacyjnych, dotyczących np. rachunkowości i rozliczeń podatkowych, a także innych danin i opłat. Rozmawiano o wymienia doświadczeń i wzajemnym wspieraniu działań na rzecz szczególnie ważnych dla poszczególnych grup zawodowych rozwiązań prawnych. Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusji.

Pozostałe aktualności