• MF odpowiada na postulaty w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.
  • Planowane jest jego przedłużenie dla jednostek sektora prywatnego, publicznego, a także organizacji non-profit.

Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw postulatom, zgłaszanym przez przedsiębiorców oraz księgowych, w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020. Biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19, podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.

Pozostałe aktualności