Przesunięcie terminów: wpłaty zaliczki na PIT od pracowników i zleceniobiorców za marzec i kwiecień, wejścia w życie matrycy stawek i JPK_V7M/V7K, zapłaty podatku od przychodów z budynków, wejścia w życie podatku handlowego, złożenia Szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych to główne założenia nowelizacji specustawy mającej przeciwdziałać skutkom koronawirusa.
Będą też zmiany w rozliczaniu straty podatkowej oraz w uldze na złe długi w PIT i CIT.
Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 374, w skrócie specustawa) nie trafił jeszcze do Sejmu i może być poprawiany. Jest częścią pakietu ustaw przygotowanych z powodu pandemii koronawirusa.
Ustawa zakładająca zmiany podatkowe miałaby w znacznej części wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dz.U.
Czytaj więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/zmiany_podatkowe_w_zwiazku_z_koronawirusem

Pozostałe aktualności