Do połowy maja br. można zgłaszać uwagi do projektów ustawy o rachunkowości (uor) i ustawy o biegłych rewidentach (uobr).

Planowane zmiany obejmują wprowadzenie obowiązku raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz objęcie tego raportu obowiązkiem weryfikacji biegłego rewidenta.

Ponadto projekt zakłada m.in:

  • zwiększenie progu przychodów decydujących o obowiązku stosowania ustawy z obecnych 2 mln euro na 2,5 mln euro,
  • zwiększenie sumy aktywów (z 2,5 mln euro do 3,125 mln euro) oraz przychodów (z 5 do 6,25 mln euro) w zakresie obowiązku badania sprawozdania finansowego,
  • zmiany zasad kwalifikacji (podniesienie progu przychodów i sumy bilansowej średnio o 25%) do jednostek małych i mikro,
  • zwiększenie progu przychodów (z 51 mln zł do 66 mln zł) oraz sumy bilansowej (z 25,5 mln zł do 33 mln zł), których przekroczenie (2 z 3 progów, zatrudnienie pozostaje bez zmian) prowadzi do utraty możliwości skorzystania z uproszczeń (np. podatkowej kwalifikacji umów leasingowych, rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego, zwolnienia z obowiązkowego stosowania rozporządzenia ws. instrumentów finansowych, brak konieczności ustalania poziomu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych),
  • uporządkowanie definicji jednostek mikro i małych oraz dodanie definicji jednostki średniej i dużej oraz ujednolicenie przychodów zaliczanych do ww. progów.

Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu na adres: sekretariat@skwp.pl

Projekt znajduje się na stronie (link)

Pozostałe aktualności