Szanowni Państwo
Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia.

Celem projektu jest wyjaśnienie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia.

Komitet bardzo liczy na aktywne włączenie się Państwa w dyskusję nad tym dokumentem. Jest otwarty na Państwa wszelkie propozycje i sugestie.

Prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu w terminie do 15 września 2023 roku na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Materiały

Projekt Stanowiska KSR wartość godziwa

Pozostałe aktualności

close