Mężczyzna w garniturze dotyka palcem ekran tabletu na tle sali konferencyjnej

  • Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  • Uwagi do projektu można zgłaszać do 6 kwietnia.

Projekt wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych uwag do 6 kwietnia 2021 r.

Pozostałe aktualności

close