Pani profesor Annie Karmańskiej na wniosek grupy Członków Zarządu Głównego SKwP, w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju zawodu księgowego oraz szczególnego wkładu w realizację celów statutowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, została nadana złota z diamentem odznaka honorowa „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Odznakę wręczyła wiceprezes ZG SKwP dr. hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ podczas pierwszego ogólnopolskiego spotkania Rzeczników Etyki w Rachunkowości oraz członków Komisji Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Złota z diamentem odznaka honorowa jest nadawana osobie, która swoją postawą społeczną i pracą zawodową lub działalnością naukową i publicystyczną wniosła szczególny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz zasłużyła się wybitnie dla rozwoju Stowarzyszenia i jego pozycji jako organizacji reprezentującej zawód księgowego.

 

 

Galeria

Pozostałe aktualności

close