Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”.  – Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie – podkreślił minister Błażej Spychalski.

W skład uchwalonego pakietu wchodzą:

  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Pozostałe aktualności