Zapraszamy online 4.09.2020 r. na szkolenie skierowane do podmiotów, które już wdrożyły lub są w trakcie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, w szczególności pracowników działów kadr i księgowości, biur rachunkowych, osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz tych osób, które są zainteresowane poszerzaniem umiejętności praktycznych w obszarach objętych programem szkolenia.

W programie szczegółowe omówienie wybranych zagadnień w zakresie stosowania ustawy, uczestniczenia i wpłat wraz z praktycznymi przykładami.

Pozostałe aktualności