Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracodawców, pracowników działów kadr i księgowości, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników, którzy będą uczestniczyć we wdrażaniu PPK.

 

fot. Pixabay

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

szkolenie online 14.09.2020 r. – 6 godzin wykładowych

CEL SZKOLENIA
Kompleksowe zapoznanie Uczestników z tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym z przystąpieniem do programu PPK, uczestniczeniem w nim,  obowiązkami pracodawców, wpłatami, prowadzeniem dokumentacji, dysponowaniem środkami zgromadzonymi w PPK.

WYKŁADOWCA: Aleksandra Falana
Radca prawny, magister ekonomii; W codziennej pracy w ramach Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych. Trener, szkoleniowiec, prelegent licznych konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów. Wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

1. Zagadnienia wstępne dotyczące PPK:

 • definicja
 • osoba zatrudniona, podmiot zatrudniający, wynagrodzenie – definicja
 • wyjątki oraz możliwość zwolnienia z tworzenia PPK
 • instytucje finansowe, które mogą tworzyć i prowadzić PPK

2. Obowiązki pracodawców:

 • wybór instytucji finansowej do prowadzenia PPK
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • terminy zawarcia umów
 • konsekwencje nie zawarcia umów w terminie
 • zmiany wynikające z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej
 • kontrola

3. Uczestniczenie w PPK:

 • zapisanie osoby zatrudnionej do PPK
 • rezygnacja z uczestnictwa w PPK
 • ponowne zapisanie po okresie 4-letnim
 • zmiana pracodawcy a PPK

4. Wpłaty na PPK:

 • wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
 • wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
 • wpłaty Skarbu Państwa
 • terminy odprowadzania składek
 • zawieszenie wpłat do PPK
 1. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na PPK
 • zwrot środków
 • wypłata środków
 • wypłata na cele mieszkaniowe
 • wypłata części środków w przypadku poważnego zachorowania
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 1. Podsumowanie

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań online i na czacie,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką. Więcej informacji na stronie: https://lodz.skwp.pl/terminy-szkolen/pracownicze-plany-kapitalowe-z-uwzglednieniem-zmian-wynikajacych-z-tzw-tarczy-antykryzysowej-szkolenie-online/

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności

close