PPK  w firmie

– wdrożenie, uczestniczenie, wpłaty 

26 stycznia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00

 

fot. Pixabay

 

Program: 

I. Stosowanie przepisów ustawy o PPK:

 1. geneza, istota tego systemu oszczędzania
 2. stosownie ustawy
 3. najważniejsze definicje ustawowe – omówienie
 4. ustalanie stanu zatrudnienia,
 5. wyjątki oraz możliwość zwolnienia z tworzenia PPK

II. Wdrożenie PPK- etapy

1. terminy stosowania ustawy, wdrożenia PPK

2. obowiązki pracodawcy

3. wybór instytucji finansowej:

 • instytucje finansowe, które mogą tworzyć i prowadzić PPK,
 • fundusze zdefiniowanej daty
 • udział pracowników,
 • ewidencja PPK,

4. zawarcie umowy o zarządzenie

5. zawarcie umowy o prowadzenie PPK w okresie przejściowym

6. uczestnicy PPK

7. obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec osób zatrudnionych na etapie wdrażania PPK, deklaracje

8. kontrola zawarcia umów

III. Uczestniczenie w PPK:

1. zawieranie umów o prowadzenie PPK w okresie po wdrożeniu PPK

2. zapisanie osoby zatrudnionej do PPK, w tym:

 • liczenie stażu zatrudnienia
 • zawieranie umów o prowadzenie PPK a nieobecność osoby zatrudnionej
 • zapisanie osoby nowozatrudnionej do PPK

3. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK

4. Wznowienie uczestnictwa w PPK

5. Ponowne zapisanie po okresie 4-letnim

6. Nie zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie – konsekwencje

7. Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec osób zatrudnionych po wdrożeniu PPK, deklaracje

IV. Wpłaty na PPK:

1. Wpłata na PPK obowiązkowa – pracodawcy i pracownika

2. Wpłata na PPK dobrowolna  – pracodawcy i pracownika

3. Wpłaty Skarbu Państwa

4. Zwolnienie podmiotu zatrudniającego z obowiązku finansowania wpłat do PPK

5. Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

6. Zmiana deklaracji uczestnika PPK

7. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK i ich wznowienie

8. Podstawa naliczenia wpłat do PPK

9. Obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK

10. Terminy odprowadzania składek

11. Potrącenia publicznoprawne a wpłaty do PPK

 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • podatek od wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający

12. Ustanie zatrudnienia uczestnika PPK a wpłaty do PPK

13. Ponowne zatrudnienie uczestnika PPK a wpłaty do PPK

14. Śmierć uczestnika PPK a wpłaty do PPK

15. „Korekty” wpłat do PPK

16. Wpłaty do PPK a raportowanie do ZUS

17. Potrącenia z wynagrodzenia uczestnika PPK (Kodeks pracy), kwota wolna od potrąceń.

 V. Podsumowanie

 

Wykładowca: Aleksandra Falana – radca prawny

Więcej informacji na stronie oddziału łódzkiego.

ZAPISZ SIĘ!

 

Pozostałe aktualności

close