Postojowe dla przedsiębiorców i samozatrudnionych to świadczenie, które ma przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego spowodowanego koronawirusem. Dla przedsiębiorców przewidziano także dwie inne formy dofinansowania.

 

Zakłada je projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 poz. 374, w skrócie specustawa), a także niektórych innych ustaw.

Planowane są 3 formy wsparcia ekonomicznego (wszystkie dla osób fizycznych):

  • świadczenia postojowe; finansowane z FP, wypłacane przez ZUS, przewidziane dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowę cywilnoprawną,
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów – mają je dostawać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a o przyznaniu dofinansowania będą decydować starostowie,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne – mają je dostawać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, a o przyznaniu dofinansowania również będą decydować starostowie.

(...)

Czytaj więcej na:

https://rachunkowosc.com.pl/postojowe_i_dofinansowania_dla_przedsiebiorcow_i_samozatrudnionych#_pozyczka_od_starosty

 

Powyższy tekst ukażę się w kwietniowym numerze miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”.

Pozostałe aktualności