10 października br. w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trybie hybrydowym odbyło się posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości. Spotkaniu przewodniczyła Pani Agnieszka Stachniak, zastępca dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości MF.

Do zadań Komitetu Standardów Rachunkowości należy:

  1. wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  2. wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  4. analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,
  5. współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  6. podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

W skład Komitetu XI kadencji wchodzą:

- Agnieszka Stachniak – przewodnicząca Komitetu,

- Joanna Stachura – zastępca przewodniczącej Komitetu;

- Członkowie:

dr Teresa Cebrowska, Małgorzata Czupryńska, Katarzyna Dębska, prof. dr. hab. Jerzy Gierusz, dr hab. Stanisław Hońko, dr hab. Radosław Ignatowski, Tomasz Konieczny, Małgorzata Kosiorek, Krzysztof Kruszewski, dr Dorota Mikulska, Łukasz Motała, Anna Sirocka, Izabela Sykulska, prof. dr hab. Gertruda Świderska, Bogusława Toma, dr Katarzyna Trzpioła;

- Sekretarz:

Aneta Gołdyń.

Więcej informacji o pracach Komitetu na stronie ⇒ Komitet Standardów Rachunkowości

Pozostałe aktualności

close