Z przyjemnością informujemy, iż 22 września 2020 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem Okręgowym w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce a Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
W imieniu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce porozumienie podpisał Prezes Zarządu Bolesław Tatarzycki i Dyrektor Biura Elżbieta Niemczynowska –Kopyto, Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej reprezentowała Dyrektor Biura Joanna Zielińska.
Strony zobowiązały się do wzajemnego wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć i działań informacyjnych mających na celu zacieśnienie współpracy środowisk księgowych i przedsiębiorców.

Pozostałe aktualności