Po lewej stronie napis Polski Ład a po prawej kontur Polski na tle flagi biło czerwonej
  • Polski Ład zmienia sposób ogłaszania formularzy PIT i CIT.
  • Projektowane wzory nie będą już zamieszczane na stronie RCL, a udostępniane w BIP MF.
  • Konsultacje podatkowe potrwają do 17 grudnia br.

Projekt niektórych wzorów PIT składanych przez płatników, które są dostosowane do zmian wprowadzonych przez Polski Ład od 2022 r., udostępniono na stronie internetowej GOV/Finanse w zakładce Konsultacje podatkowe - wzory formularzy podatkowych PIT.

Projektowane wzory formularzy PIT mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Wśród udostępnionych wzorów jest m.in. PIT-11.

Konsultacje podatkowe:

  • są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podmiotów obowiązanych do składania konsultowanych wzorów formularzy,
  • polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach określonych w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji podatkowych.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 17 grudnia 2021 r.

Uwagi zgłasza się mailem na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl

Pozostałe aktualności