Funduszowy Pakiet Antywirusowy dla przedsiębiorców w programie Inteligentny Rozwój (POIR) to 400 mln zł do dyspozycji firm na bezkosztowe pożyczki płynnościowe, jeszcze lepsze warunki korzystania z gwarancji Biznesmax, zmiany w kredycie technologicznym oraz wydłużone terminy naborów i większe kwoty wsparcia w wielu konkursach.

Napis: Funduszowy Pakiet Antykryzysowy: inteligentny rozwój versus covid-19. Na dole ikonki Facebooka oraz Twittera, logotypy Funduszy Europejskich i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, flaga Polski.

 

"POIRytujmy koronawirusa i nie dajmy mu popsuć inwestycji w innowacje i naszą przyszłość. Z jednej strony mamy instrumenty pozwalające przedsiębiorcom przetrwać ten trudny okres, z drugiej strony nadal oferujemy konkursy i narzędzia pozwalające realizować nowe projekty – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej."

Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pozwoliły w POIR na wydłużenie naborów wniosków oraz przesunięcie terminów rozliczania inwestycji. Takie sprawy będą mogły być traktowane indywidualnie z uwzględnieniem wpływu pandemii na realizowany projekt.

Najważniejsze działania podjęte w walce z epidemią i jej skutkami:

  • 400 milionów złotych z Programu Inteligentny Rozwój zasili nowy antykryzysowy fundusz pożyczkowy, który uruchamiamy z BGK. Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Maksymalnie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 15 milionów złotych, a okres spłaty pożyczki to nawet 6 lat. Pieniądze będzie można przeznaczyć na bieżące wydatki, takie jak wynagrodzenia czy opłacenie bieżących faktur .
  • 200 milionów złotych z Programu Inteligentny Rozwój trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi. Wszystko w ramach specjalnego konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Nowe zadania badawcze związane z walką z pandemią COVID-19, np. zagadnienia biologiczne koronawirusa SARS-CoV-2, medyczne, epidemiczne, diagnostyczne, związane z zarządzaniem kryzysowym. Naukowcy i zespoły badawcze realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programów TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, uzyskają dodatkowe środki na to, by zwiększyć zasięg i zakres realizowanych teraz projektów. Wnioski o sfinansowanie nowych zadań badawczych do 15 mln zł można składać do 12 maja 2020 r.
  • Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – to z kolei główne zmiany w kredycie technologicznym. Na ich realizację przeznaczymy 350 milionów złotych.
  • Nowe zasady funkcjonowania gwarancji Biznesmax, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dostępu do kredytów obrotowych pozwalających zachować płynnością finansową.
  • Dłuższe terminy naborów wniosków w wielu konkursach ogłoszonych w ramach naszego Programu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ww.poir.gov.pl

Pozostałe aktualności