Na spotkanie Koła Członkowskiego Księgowych w Elblągu, które odbyło się 7 października 2021 r., przybyli przedstawiciele elbląskich instytucji: Urzędu Pracy, Liceum Ekonomicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ), Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Reprezentowane były biura rachunkowe z powiatu elbląskiego oraz Spółka Meblowa „Kam” Elbląg – długoletni członek wspierający oddziału SKwP w Elblągu.

Zarząd Główny SKwP reprezentowali skarbnik Bożena Wilk oraz opiekun elbląskiego oddziału z ramienia Zarządu Głównego sekretarz Leszek Lewandowicz. Na spotkanie zaproszono również Zdzisława Gładkiego – wieloletniego prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Elblągu, który pełnił tę funkcję do końca marca 2020 roku. Od 1 kwietnia 2020 r. – elbląski oddział SKwP dołączył do struktur Oddziału Okręgowego SKwP w Olsztynie.

Na spotkaniu omawiano głównie działania Stowarzyszenia na terenie powiatu elbląskiego związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Jako pierwsza przedstawiła je Marzena Kodzik – dyrektor biura oddziału olsztyńskiego, która odniosła się również do działalności szkoleniowo-edukacyjnej SKwP na terenie całej Polski.

Leszek Lewandowicz poprowadził prelekcję >>„Polski Ład” – wpływ, skutki na polskie przedsiębiorstwa i co oznacza dla księgowych<<, dotyczącą wprowadzanych obecnie zmian. W trakcie spotkania Krzysztof Sidorkiewicz – zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego do spraw naukowych i organizacyjnych w PWSZ, podziękował za dotychczasową współpracę, dzięki której studenci przeszkoleni w placówce SKwP w Elblągu osiągali bardzo dobre wyniki podczas egzaminów zawodowych. Na zakończenie odbyła się wspólna dyskusja na temat oczekiwań związanych z potrzebami edukacyjnymi reprezentowanych instytucji i firm oraz zapewnienie o ich współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Spotkanie odbyło się w odnowionej, elbląskiej siedzibie Stowarzyszenia Księgowych Polsce przy ul. Powstańców Warszawskich 9/1.

Galeria

Pozostałe aktualności