Doradztwem podatkowym nie jest tylko rzetelne prowadzenie ksiąg zgodnie z prawem ani informowanie o zmianach przepisów. Gdyby tak było, szkolenia mogliby prowadzić jedynie doradcy podatkowi. Trudno też oczekiwać, że księgowi będą prosić o opinię doradców w każdej sprawie – twierdzi dr hab. Stanisław Hońko, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Krzysztof Koślicki: Czy deregulacja dostępu do zawodu księgowego była błędem? Jak pan ją ocenia z perspektywy lat?

Stanisław Hońko: Zacznę od tego, że zawód księgowego w Polsce nie był i nie jest zawodem regulowanym. Obowiązek posiadania certyfikatu Ministerstwa Finansów do 2014 roku dotyczył tylko właścicieli biur rachunkowych. Deregulacja uprawnień do prowadzenia biur rachunkowych miała zwiększyć konkurencję i doprowadzić do zmniejszenia cen usług. Moim zdaniem było to dość krótkowzroczne podejście. Nie wzięto pod uwagę ryzyka pogorszenia jakości usług biur rachunkowych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz na sprawność systemu podatkowego. Moim zdaniem negatywne konsekwencje nieprzemyślanej deregulacji nie są dotkliwe dla polskiej gospodarki głównie dlatego, że system certyfikacji biur rachunkowych obowiązujący do 2014 r. był ułomny.

Dlaczego?
Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że certyfikaty Ministerstwa Finansów były przyznawane bezterminowo. Właściciel biura rachunkowego nie miał formalnego obowiązku aktualizacji wiedzy, a pracownicy nie musieli posiadać żadnych certyfikatów. Po drugie, nie istniał system kontroli nad jakością usług biur rachunkowych. Brak problemów klientów biur rachunkowych z organami skarbowymi nie musi oznaczać wysokiej jakości usług tego biura. Rzetelność ksiąg i sprawozdań finansowych w jednostkach podlegających ustawie o rachunkowości zazwyczaj nie podlega żadnej kontroli. Wyjątkiem są oczywiście firmy badane przez biegłych rewidentów, ale tych jest niewiele. Po trzecie, w procesie certyfikacji biur rachunkowych zabrakło edukacji na temat etyki zawodowej księgowych.
(...)

Krzysztof Koślicki

Czytaj więcej na Prawo.pl

 

Pozostałe aktualności