Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej pismo, z dnia 7.07.2023 r., w sprawie regulacji prawnych na gruncie przepisów Kodeksu pracy dotyczących szkoleń pracowników. Wprowadzone przepisy spowodowały wśród praktyków uzasadnione wątpliwości co do zakresu regulacji i sposobu ich stosowania.

 

Pozostałe aktualności