IFAC we współpracy z ACCA opracowały raport, który w kontekście szybkich przemian, bada aspiracje młodego pokolenia (określanego jako pokolenie Z) wkraczającego właśnie do świata pracy.

Badaniem objęto ponad 9 000 osób w wieku 18-25 lat, uwzględniając w nim wnioski ze spotkań z pracodawcami oraz badania stron trzecich. Raport analizuje ambicje młodych osób, które pomogą ukształtować pracę dla następnego pokolenia, omawia strategie, które powinny przyjąć organizacje, aby pomóc temu pokoleniu w rozwoju, wreszcie udziela porad pokoleniu Z w kontekście sposobów kierowania karierami zawodowymi.

Zapraszamy do lektury!

Pozostałe aktualności