Pilotażowy program SLIM VAT wraz z rozwiązaniami doprecyzowującymi niektóre konstrukcje VAT - przyjęty przez rząd

Slajd prezentacji z napisem SLIM VAT, uproszczenia VAT, kasy online.
  • Projekt ustawy składa się z dwóch części: pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.
  • SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT.
  • To proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe.

Pakiet SLIM VAT

Pakiet zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. SLIM VAT Jest programem pilotażowym. Powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności.

SLIM VAT wprowadza zmiany w czterech obszarach.

  • Proste fakturowanie
  • Ułatwienia dla eksporterów
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
  • Korzyści finansowe

Rozwiązania doprecyzowujące

Rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT to zmiany między innymi w obszarach: Tax Free, WISMPP.

Przykładowo w zakresie Tax Free wprowadza się elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązań znajdują się na stronie MF.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. To m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free.

Pozostałe aktualności