Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Linnaeus University (Szwecja), zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartym seminarium internetowym pt.: Perspektywa zrównoważonego rozwoju i jej wpływ na rachunkowość zarządczą - nacisk na praktykę.

Webinarium jest skierowane do osób zainteresowanych kwestiami zrównoważonego  rozwoju oraz sposobami  zarządzania nimi za pomocą narzędzi, których dostarcza rachunkowość zarządcza.

Jego celem jest sprostanie wyzwaniom, które pojawiają się w praktyce i teorii korporacyjnej  w związku  z przyjęciem  perspektywy zrównoważonego rozwoju, oraz ukazanie konsekwencji tej perspektywy dla rachunkowości zarządczej i kontroli.

  Webinarium odbędzie się w dniach  22 - 23 marca 2021 r., w godz. 9.00-12.00, na platformie ZOOM.

ID: Zoom-ID na spotkanie Dzień 1: 616 0785 4279

Zoom-ID na spotkanie Dzień 2: 623 5518 9347

Agenda w języku angielskim.

Pozostałe aktualności