Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powołał z dniem 14 października 2019 r. Jana Sarnowskiego na stanowisko pełnomocnika ministra finansów, inwestycji i rozwoju ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Tajemnicą sukcesu Polski w zmniejszeniu luki podatkowej jest sprawne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych i informatycznych oraz reforma służb skarbowych. Tymczasem kraje Unii Europejskiej wciąż tracą w wyniku działań mafii VAT kilkadziesiąt mld euro rocznie. Nadszedł czas, by Polska zainicjowała proces wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi krajami UE, szczególnie na polu zdobytej przez nas w ostatnich latach specjalizacji - zaawansowanych rozwiązań IT i analiz big data. Naszym celem jest sprawna administracja i bezpieczny przedsiębiorca. Nie w jednym kraju UE a we wszystkich. Polska stoi po stronie uczciwego i transparentnego Wspólnego Rynku, który ma służyć europejskim przedsiębiorcom, a nie zorganizowanej przestępczości – powiedział minister Kwieciński.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski został powołany na nową funkcję zgodnie z par. 1 zarządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju do Spraw Współpracy Międzynarodowej w zakresie VAT.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • reprezentowanie ministra w obszarze spraw dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie VAT,
  • przygotowanie projektu dokumentu dotyczącego strategicznych ram współpracy w zakresie VAT oraz
  • promowanie regionalnej współpracy podatkowej jako skutecznego mechanizmu zwalczania luki VAT.

Jan Sarnowski to ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School).

W latach 2016-2018 doradca ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialny za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Współtwórca i zastępca dyrektora programu GovTech Polska, research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od czerwca 2018 r. zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szef zespołu analiz prawno-porównawczych w Ministerstwie Finansów. Autor i współautor publikacji nt. opodatkowania dochodu oraz podatku VAT.

Pozostałe aktualności