• Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet SLIM VAT 3, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.
 • Nowe rozwiązania to m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.

Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT3:

 • Poprawa płynności finansowej firm
 • Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym
 • Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT
 • Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków
 • Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej
 • Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT3 znalazły się zmiany w zakresie:

 • JPK_PIT i JPK_CIT
 • Ulgi rehabilitacyjnej
 • Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)
 • Ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego
 • Podatku PIT
 • Podatku od spadków i darowizn

Podwyższone zostały kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku:

 • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych  - z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny).

Przepisy pakietu SLIM VAT3 zasadniczo wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-slim-vat-3-z-podpisem-prezydenta

Pozostałe aktualności