Szanowni Państwo

W imieniu Katedr Rachunkowości Finansowej oraz Rachunkowości Zarządczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 roku w Toruniu. Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem:

„Quo vadis rachunkowość? Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania”

Zakres tematyczny

Tematyka wystąpień w trakcie Zjazdu powinna mieścić się w zakresie:

 1. sprawozdawczości, analizy i rewizji finansowej,
 2. rachunkowości zarządczej,
 3. analityki i raportowania biznesowego,
 4. dydaktyki rachunkowości,
 5. etyki w zawodach związanych z rachunkowością,
 6. innowacji technologicznych w rachunkowości,
 7. wpływu kryzysów gospodarczych i społecznych na rachunkowość,
 8. rachunkowości w gospodarce zrównoważonego rozwoju.

W ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości 2022 odbędzie się piąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS 2022 (poprzednie edycje odbyły się w latach: 2014, 2016, 2018 i 2020). Tak jak poprzednie, tak i obecne spotkanie odbędzie się przy wsparciu Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału także w tym wydarzeniu. Proponujemy, aby w tym roku zakres tematyczny ograniczał się wyłącznie do osiągnięć polskiej księgowości okresu zaborów oraz II Rzeczpospolitej (w uzasadnionych wypadkach wykraczał poza ten zakres czasowy), poszerzał tematykę dotychczasowych publikacji Abacusów i obejmował następujące zagadnienia:

 1. analizę ksiąg rachunkowych,
 2. sprawozdawczość jednostek gospodarczych (kupieckich, rolnych, fabrycznych, bankowych),
 3. historię stowarzyszeń i organizacji księgowych w Polsce (w tym roku obchodzimy 115-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: sylwetki prezesów - nieznane fakty, zjazdy, rady naukowe, sprawozdania finansowe),
 4. analizę czasopiśmiennictwa fachowego, szkolnictwa zawodowego, podręczników a także programów nauczania księgowości,
 5. analizę rentowności (teoria, przykłady),
 6. pojęcie, zakres i wycenę kosztów,
 7. wycenę bilansową.
Patronat Honorowy
(w porządku alfabetycznym)

ICV

Polska Izba Biegłych Rewidentów 30 lat

 

Więcej informacji  ⇒ OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe aktualności