W związku z obniżeniem od lipca 2022 r. stawki PIT do 12% zmieniają się zasady obliczania zaliczek na podatek od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych. Opłacający podatek liniowy zyskali możliwość zaliczania części opłaconych składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodów lub pomniejszania o nie podstawy opodatkowania.

Z przepisów wprowadzających, zawartych w art. 25 ust. 2 ustawy z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1265), wynika, że przewidziane w niej rozwiązania mają zastosowanie do zaliczek na PIT obliczanych przez przedsiębiorców zgodnie z art. 44 ust. 1a, 3, 3f–3h, począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za II kwartał 2022 r.

(...)

Czytaj dalej: https://rachunkowosc.com.pl/podatki-i-skladki-2022/od-lipca-nowe-zasady-kalkulacji-zaliczek-na-pit-z-dzialalnosci-gospodarczej

Więcej aktualności znajdziesz na rachunkowosc.com.pl

Pozostałe aktualności