Dnia 21.03.2024 r. Ministerstwo Finansów zaprezentowało główne założenia zmian w systemie KSeF, będące wynikiem konsultacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy, w których aktywny udział brało także Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Minister Finansów Andrzej Domański ponownie potwierdził, że KSeF nie zacznie obowiązywać w 2024 r., a termin jego obowiązywania zostanie podany do publicznej informacji na przełomie kwietnia i maja tego roku.

Wśród zmian przedstawionych przez MF znalazły się m.in. następujące propozycje:

  • ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników oraz dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF,
  • udostępnienie wszystkim podatnikom możliwości wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego,
  • odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie KSeF,
  • odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach oraz na fakturach wystawianych z kas rejestrujących i paragonach z NIP.

Proponowane zmiany w kolejnym kroku (3 kwietnia 2024 r.) zostaną przedstawione do dalszych konsultacji w formie propozycji zmian do ustawy, natomiast na początek maja 2024 r. zaplanowano skierowanie projektu ustawy do kolejnych etapów prac legislacyjnych.

Wkrótce rozpoczną się również szkolenia i kampanie informacyjne dotyczące implementacji KSeF.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/ksef-bardziej-przyjazny-przedsiebiorcom-zmiany-w-systemie-po-spotkaniach-konsultacyjnych

 

Pozostałe aktualności