Na zdjęciu: Andrzej Trawiński, Aleksandra Trawińska, Beata Szlachetka. Fot. Sławomir Brandt

Rok 2023 był dla naszego Stowarzyszenia podwójnie wyborczy. W oczywisty sposób czekaliśmy na rozstrzygnięcie państwowych wyborów parlamentarnych, ale wcześniej, podobne emocje towarzyszyły nam w związku z wyborami władz Stowarzyszenia. W tym czasie, kiedy tak wiele mówi się o demokracji, przypominamy, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma bardzo demokratyczny charakter, a dowodem na to są możliwości związane z uczestnictwem członków w jego działalności na różnych poziomach, włączając w to również obecność w jego władzach. O dwóch drogach do Zarządu Oddziału w Poznaniu opowiedziały nam jego obecne członkinie: Beata Szlachetka oraz Aleksandra Grocholewska.

Otwartość na wszystkie osoby i pomysły, z którymi przychodzą i chcą się zaangażować to motyw przewodni rozmów z aktywnymi członkiniami i członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W tym roku dodatkowo ta otwartość jest wyrażona coraz większym udziałem młodszych stażem i wiekiem członków i członkiń w zarządach oddziałów, nazywanych dawniej terenowymi. Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich oddziałach podlegających Wielkopolskiemu Oddziałowi SKwP, gdzie zmieniła się osoba zajmująca stanowisko prezesa, głosami obecnych na zgromadzeniach członków oddziałów wybrane zostały kobiety. W Oddziale w Poznaniu jest to Beata Szlachetka, obok której w zarządzie znalazła się również Aleksandra Grocholewska, pełniąca również funkcję członkini zarządu w Oddziale Wielkopolskim. I nie jest to jej pierwsza funkcja w strukturach Stowarzyszenia.

Potrzebne są różne perspektywy

– Mogę o sobie powiedzieć, że zostałam wychowana w atmosferze zaangażowania w środowiska zawodowe. Moja mama była bardzo aktywną członkinią Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i od najmłodszych lat słyszałam wiele dobrego o tym środowisku. W pewien sposób naturalne dla mnie było, że gdy zostałam księgową chciałam się zaangażować – wspomina Aleksandra Grocholewska, zajmująca we władzach Oddziału SKwP w Poznaniu stanowisko Sekretarza. – Dość szybko moja obecność i aktywność podczas różnych wydarzeń w Oddziale została zauważona i zgłoszono moją kandydaturę na Krajowy Zjazd Delegatów, a potem – do uczestnictwa w Głównej Komisji Rewizyjnej. Zgodziłam się kandydować i dość zaskakująco - jak dla mnie na tamte czasy – zostałam wybrana. Myślę, że mógł zadecydować mój relatywnie młody wiek. Delegaci najwyraźniej uznali, że przyda się ktoś z młodszego pokolenia na poziomie tak poważnego organu jak Komisja Rewizyjna – opowiada o swoim pierwszym doświadczeniu z organami naczelnymi.

Zadaniami Głównej Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia. Zasiada w niej 5-7 osób, które nadzorują decyzje podejmowane na poziomie zarządu głównego, ale także na poziomie oddziałów. Aleksandra Grocholewska zajmowała się akurat obszarem szkoleniowym działalności Stowarzyszenia. Przyznaje dziś, że czegoś jej brakowało:

– Obecność w Głównej Komisji Rewizyjnej umożliwia szerokie spojrzenie na obszar działalności Stowarzyszenia jako organizacji ogólnopolskiej, niemniej jednak, jako rodowitej poznaniance, zależało mi także, aby móc bardziej zaangażować się na poziomie tworzenia przyszłych inicjatyw. Chciałam więc spróbować swoich sił na poziomie oddziału.

W ostatnim Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w Poznaniu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jej kandydatura została zgłoszona, a głosami obecnych uprawnionych do głosowania, zdobyła mandat. Teraz, z perspektywy ponad pół roku (wybory w Oddziale w Poznaniu odbyły się 28 lutego 2023), potwierdza, że na poziomie zarządu oddziału ma większą wiedzę o lokalnych wydarzeniach i może je kreować, podejmować decyzje co do ich kształtu.

– W moim przypadku możliwość tworzenia rozwiązań daje satysfakcję z uczestnictwa w działalności na poziomie lokalnym – przyznaje Aleksandra Grocholewska.

Przez aktywność do władz

W tych samych wyborach na stanowisko Prezesa Oddziału w Poznaniu wybrana została Beata Szlachetka. Nowa prezeska nie miała za sobą doświadczenia z organami naczelnymi SKwP. To jednak nie oznacza, że w momencie wyboru była zupełnie nową osobą dla środowiska poznańskiego oddziału Stowarzyszenia. Wręcz przeciwnie. Dała się wcześniej poznać jako aktywna członkini, zaangażowana słuchaczka i uczestniczka wydarzeń organizowanych w oddziale, co stopniowo przeradzało się w coraz większe zaangażowanie po stronie twórców, a już nie tylko odbiorców.

– Bardzo dobrze pamiętam, jak w 2018 roku dyrektor Mariusz Noworyta zapytał mnie, czy wybieram się na I Kongres Biur Rachunkowych do Kielc i czy chciałabym relacjonować jego przebieg w mediach społecznościowych oddziału – opowiada Beata Szlachetka. – Pytanie i propozycja były dość zaskakujące, ale dyrektor zaoferował wsparcie pracującego na zlecenie oddziału doradcy PR, który miał mi zdalnie pomóc w tym zadaniu i pomyślałam, że to może być ciekawe doświadczenie. Wydaje mi się, że zostało to dobrze przyjęte, bo potem na prośbę dyrektora udzielałam jeszcze w mediach dwóch wypowiedzi w kontekście różnych inicjatyw Stowarzyszenia.

 Następnie Beata Szlachetka przez dwa lata przewodniczyła Klubowi Biur Rachunkowych przy Oddziale Wielkopolskim SKwP.

– Po którymś spotkaniu Klubu Biur Rachunkowych, do którego oczywiście wcześniej należałam, podszedł do mnie Leszek Lewandowicz i zaproponował mi objęcie funkcji przewodniczącego. To było spore wyróżnienie i ciekawe wyzwanie. Jednak nie obejmuje się takiej funkcji na zasadzie nominacji przez poprzednika. Kandydatura musi być jeszcze przegłosowana przez Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP – wyjaśnia obecna prezeska w Oddziale w Poznaniu SKwP.

Kontynuacja prac już na poziomie zarządu oddziału poznańskiego była naturalnym następstwem zaangażowania, przy czym wybór po raz kolejny musiał zostać dokonany zgodnie z przepisami art. 17 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które regulują sposób wybierania władz, a precyzyjnie rzecz ujmując – członków jego organów.


Na zdjęciu Zarząd Oddziału w Poznaniu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Aleksandra Grocholewska – sekretarz, Beata Szlachetka – prezes Zarządu, Leszek Lewandowicz – skarbnik Zarządu.
Fot. Sylwia Rzepka

Procedura z myślą o reprezentatywności

Warto podkreślić, że wybory są wieloetapowe, a procedura została przemyślana i zaprojektowana w taki sposób, aby jak najlepiej zapewnić reprezentatywność wyników. Na przykład bardzo jasno jest określona liczba delegatów na zjazdy, uzależniona od liczby członków w poszczególnych oddziałach. W bezpośrednich wyborach wybierani są członkowie władz na poziomie oddziałów, które dawniej nazywane były terenowymi, a teraz są w strukturze poniżej oddziałów okręgowych (czasami mającymi w nazwie nazwę regionu – jak w przypadku naszego, Oddziału Wielkopolskiego). Na dalszych etapach – czyli do organów okręgowych i naczelnych – delegaci.

Na kandydata można zgłosić każdą osobę mającą status członka Stowarzyszenia, jednak – jak podkreślają nasze rozmówczynie – nie oznacza to, że można wygrać wybory „z marszu“.

– Trzeba dać się poznać. Nie ma innej drogi. I to jest świetny filtr osób, które chciałyby zostać działaczami. Raczej nikt nie zostanie wybrany, o ile wcześniej nie poznają go inni członkowie i członkinie – zwraca uwagę Aleksandra Grocholewska. – Z całą pewnością Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich, którzy chcą się zaangażować i z mojego doświadczenia w jego dwóch organach mogę zapewnić, że wszystkie pomysły, z jakimi przychodzą do oddziałów członkowie są dyskutowane i rozważane. I takie zaangażowanie w realizację pewnych pomysłów na poziomie wydarzeń czy inicjatyw jest pierwszym sprawdzianem członka czy członkini w roli działacza. To przedsionek dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w Stowarzyszeniu, a ja osobiście się przekonałam, że ten wpływ jest realny. Trzeba mieć przy tym świadomość, że – jak to w demokracji – czasem jest tak, że głosowania przebiegają inaczej niż bym sobie tego życzyła i trzeba umieć zdobyć się na kompromis. Długoletnia historia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i trwałość jej struktur, niezależnie od okoliczności i wydarzeń historycznych, pokazuje, że jej proces demokratyczny jest naprawdę dobrze przemyślany, a sami księgowi i księgowe, opanowali sztukę merytorycznej dyskusji i konstruktywnego kompromisu.

Pozostałe aktualności

close