• Od 1 lipca operatorzy platform cyfrowych, którzy udostępniają swoją platformę lub jej część sprzedawcom, mają nowe obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze.
  • W związku z tym Ministerstwo Finansów uruchomiło środowisko produkcyjne na potrzeby wysyłki plików DPI-IS(1) i DPI-FR(1). Umożliwi ono przesyłanie tych plików do systemów ministerstwa.
  • Pytania związane z wysyłką plików można kierować na specjalnie utworzony adres e-mail: dpi-dac7@mf.gov.pl

Uruchomione środowisko produkcyjne zapewnia możliwość wysyłania plików w formacie XML, zgodnych ze schematami XSD. Pliki przekazywane przez operatorów platform mogą być podpisane za pomocą profilu zaufanego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego XAdES.

Interfejs usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (bramka JPK), który umożliwia wysyłkę plików, jest dostępny pod adresem: e-dokumenty.mf.gov.pl

Wzory dokumentów elektronicznych, które powinny być stosowane do złożenia formularza rejestracyjnego (DPI-FR(1)) oraz do przekazania informacji o sprzedawcach (DPI-IS(1)) są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/kas/struktury-dpi-dla-operatorow-platform

Pytania związane z wypełnieniem schem oraz wysyłką plików można przesyłać na adres: dpi-dac7@mf.gov.pl

Pozostałe aktualności