Drodzy Księgowi,

w lipcu br. do ustawy o rachunkowości powinny zostać zaimplementowane wytyczne dyrektywy UE 2022/2464 w sprawie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ZR), tj. kwestie środowiskowe, społeczne i praw człowieka oraz ład korporacyjny.

Co nas czeka?

Projekt zmian w uor przewiduje m.in.:

  • poszerzenie zakresu podmiotów, które będą sporządzać raporty ZR,
  • obowiązek weryfikacji raportów ZR przez biegłych rewidentów,
  • obowiązkowe stosowanie Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Czy mnie to dotyczy?

Tak, nawet jeżeli Twoja jednostka lub klienci Twojego biura rachunkowego nie będą zobowiązani do sporządzania raportów ZR.

Dlaczego?

Wprowadzenie tych zmian wpłynie nie tylko na podmioty ustawowo zobligowane do raportowania ZR, ale również na jednostki, które z nimi współpracują.

Oznacza to, że temat ZR – wcześniej lub później – wpłynie na pracę wszystkich księgowych. 

W ankiecie pytamy m.in. o:

  • przygotowanie księgowych do raportowania ZR,
  • możliwe sposoby wsparcia księgowych w przygotowaniu do raportowania,
  • to, czy ZR jest szansą czy zagrożeniem dla księgowych.

⇒ Link do ankiety ⇐

Termin wypełnienia ankiety: 31 lipca 2024

Autorami ankiety są pracownicy UE w Katowicach, UE w Krakowie i Uniwersytetu Szczecińskiego, związani ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut. Osoby, które zechcą otrzymać wyniki badań mogą wpisać swój adres e-mail.

Pozostałe aktualności