Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi zaprasza na szkolenie online

fot. Pixabay

Obsługa programu finansowo-księgowego REWIZOR-INSERT

od 20 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

26 godzin wykładowych

Szkolenie adresowane do osób sprawnie poruszających się w środowisku Windows, posiadających wiedzę w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny kursu:

1. Wprowadzenie do księgowości elektronicznej.

2. Instalacja i uruchomienie programu.

3. Operacje administracyjne:

a) Zakładanie użytkowników i nadawanie uprawnień,

b) Modyfikacja parametrów stałych programu (stawki procentowe, odsetki …),

c) Bazy kontrahentów,

d) Bazy środków trwałych,

e) Powiązania z innymi programami.

4. Zakładanie i modyfikacja planu kont.

5. Przygotowanie rejestrów VAT.

6. Opracowanie struktury typów dokumentów.

7. Utworzenie powiązań pomiędzy rejestrami a typami dokumentów.

8. Przygotowanie schematów dekretacji, pieczęci księgowych.

9. Wprowadzanie przykładowych dokumentów:

a) Zakupu,

b) Sprzedaży,

c) Wewnętrznych,

d) Kompensaty,

e) Amortyzacji,

f) Raportów kasowych,

g) Raportów bankowych.

10. Importowanie dokumentów z systemu sprzedaży.

11. Analiza zapisów i kontrola poprawności dokumentów.

12. Raporty i zestawienia – przygotowanie.

13. Raporty i zestawienia – wykonanie.

14. Budowanie własnych raportów.

15. Bezpieczeństwo danych – kopia bezpieczeństwa.

16. Aktualizacja programu.

17. Praktyczny egzamin – zaliczenie końcowe.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
  • wpłata wymaganej należności.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone w 8 osobowych zespołach przy samodzielnych stanowiskach komputerowych:

  • raz w tygodniu w środy, od godz. 9:00, lub
  • dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki, w godz. 16.45-20.00.

Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

 

Pozostałe aktualności

close