Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności związanych z naliczaniem podatków i prowadzeniem KPiR.
  • Ochronę w tym zakresie zapewnia klauzula podatków i małej księgowości.
  • Dowiedz się jakie szkody z tego zakresu trafiają do SAGA BROKERS najczęściej:

- Brak przekazania klientowi informacji o konieczności prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej co skończyło się mandatem dla klienta – Ubezpieczyciel pokrył go w całości.

- Błędne zastosowanie stawki podatku CIT dla klienta (9% zamiast 19%), co spowodowało konieczność dopłacenia po paru latach zaległego podatku wraz z odsetkami – ubezpieczyciel pokrył w całości odsetki od należnego podatku.

- Błędne naliczenie podatku VAT i przesłanie deklaracji korygującej dopiero po roku, co spowodowało konieczność dopłacenia podatku wraz z odsetkami – ubezpieczyciel pokrył w całości odsetki od należnego podatku.

- Biuro nie odpowiedziało na wezwanie do uzupełnienia wniosku o zwrot VAT z Niemiec, przez co Klient stracił możliwość zwrotu podatku VAT – ubezpieczyciel pokrył w całości szkodę.

Pozostałe aktualności