Dłonie dwóch osób, jedna długopisem wskazuje na dokument.
 • Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczny przewodnik po e-commerce.
 • Objaśnienia dotyczące e-commerce będą chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej.
 • To aż 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet.
 • Wsłuchujemy się w głos biznesu zachęcając już dziś do konsultacji projektu.

Zmiany w VAT związane z wdrożeniem pakietu e-commerce wprowadzają wiele nowych instytucji i sposobów rozliczania VAT w handlu międzynarodowym w relacjach B2C. Przedsiębiorcy sygnalizowali nam potrzebę opracowania przewodnika po tych zmianach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwo Finansów opracowało projekt objaśnień podatkowych, swoisty handbook dla przedsiębiorcy. Dlatego też objaśniania to głównie przykłady praktyczne

wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W projekcie objaśnień podatkowych przeanalizowano poszczególne najważniejsze rozwiązania pakietu tj.:

 • Wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy),
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy),
 • Rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
 • Procedury szczególne tzw. One Stop Shop - OSS (procedura unijna i nieunijna),
 • Procedurę szczególną tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
 • Uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Przebieg prekonsultacji

 • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.
 • Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 30 czerwca 2021 r.
 • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały

Projekt - objaśnienia podatkowe w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
PT​_​_objaśnienia​_podatkowe​_e​_-​_commerce.docx 0.13MB

Pozostałe aktualności

close