Magdalena Rzeczkowska obejmie 3 marca br. funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2 marca br. premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Piotra Walczaka z funkcji szefa Krajowej Administracji Skarbowej i na wniosek ministra finansów, powołał na to stanowisko Magdalenę Rzeczkowską.

„Po 23 latach postanowiłem, ze względów osobistych, zakończyć moją karierę związaną ze Służbą Celną i Krajową Administracją Skarbową. Praca w skarbowości wypełniła całe moje dotychczasowe zawodowe życie. Dziękuję pracownikom i funkcjonariuszom, z którymi w tym czasie miałem przyjemność pracować za wsparcie, cenne uwagi i wspólne doświadczenia” – powiedział Piotr Walczak, ustępujący szef KAS.

„Cieszę się, że mogę oddać Krajową Administrację Skarbową w tak dobre i profesjonalne ręce. Liczę, że będą Państwo wspierać moją następczynię, wspólnie rozwijając KAS” – dodał.

„W imieniu własnym oraz pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, dziękuję nadinspektorowi Piotrowi Walczakowi, za wszystko co zrobił dla KAS i całej polskiej skarbowości. Przyczynił się do rozwoju naszej administracji i Polski, dzięki odważnym działaniom podejmowanym w obszarze uszczelniania systemu podatkowego, ale i wsparcia legalnie działającego biznesu. Ten kierunek będę chciała kontynuować dążąc do tego by KAS w coraz większym stopniu stawała się organizacją przyjazną podatnikom, wspierająca przedsiębiorców, skuteczną w budowaniu stabilnych finansów naszego kraju i zarazem atrakcyjną jako miejsce pracy i służby”- powiedziała Magdalena Rzeczkowska obejmując stanowisko szefa KAS.

Magdalena Rzeczkowska – szef KAS

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001). W latach 1998-2002r. pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, ostatnio na stanowisku dyrektora Departamentu Ceł.

Brała aktywny udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Na przestrzeni ponad 20 lat pracy zawodowej inicjowała lub koordynowała proces wprowadzania szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich.

Była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych. Działania te zakończyły się sukcesem–100% zgłoszeń celnych jest obecnie obsługiwanych elektronicznie. Z jej inicjatywy wprowadzono nowatorskie rozwiązania prawne w zakresie trybu prowadzenia postępowania w sprawach celnych. W ostatnim czasie z powodzeniem przeprowadziła reformę w zakresie dokonywania odpraw celnych – wdrożenie Centrów Dokonywania Odpraw Celnych (CUDO).

W 2016 r. odznaczona brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, w 2018 r. uhonorowana „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

Piotr Walczak - ustępujący szef KAS

Związany jest ze Służbą Celną i Krajową Administracją Skarbową od 1997 roku. Swoją 23-letnią służbę rozpoczął jako funkcjonariusz realizujący zadania z zakresu kontroli i zwalczania przestępczości. W latach 2007-2012 oraz 2014-2017 zajmował stanowiska kierownicze w Służbie Celnej: zastępcy dyrektora oraz dyrektora w izbach celnych w Łodzi i w Kielcach. W latach 2012-2014 pełnił służbę w Ministerstwie Finansów, a w roku 2012 uczestniczył w Międzynarodowej Misji UE/UNDP EUBAM w Mołdawii i na Ukrainie.

W 2017 r. powołany na stanowisko zastępcy szefa Służby Celnej oraz koordynatora ds. utworzenia Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów. Z Krajową Administracją Skarbową związany od początku, najpierw jako zastępca szefa KAS, a od czerwca 2019 r. jako jej szef.

Współautor wielu ważnych projektów legislacyjnych, które zmieniły system podatkowy i celny, m.in. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa o SENT), nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej czy nowelizacji Prawa Celnego.

Rozwijał współpracę międzyresortową i międzynarodową KAS z innymi służbami i instytucjami w Polsce oraz zagranicą.

Uczestniczył w opracowaniu programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020 – 2022” i rozpoczął jego wdrażanie.

Odznaczenia i nominacje

W maju 2018 r. mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej w korpusie generałów.

W trakcie swojej służby odznaczony m.in.: Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej, srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Brązową Odznaką Zasłużony dla Służby Celnej.

Pozostałe aktualności

close