Zapisz się już dzisiaj!

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania nowego pliku JPK VAT. Zmiany w pliku JPK VAT są znaczące. Firmy będą podawać więcej danych, np. jaki towar/usługa jest sprzedawana oraz czy nabywca jest podmiotem powiązanym. Powyższe to tylko przykład, ponieważ oznaczeń jest dużo więcej.

Nowy plik JPK VAT to duże wyzwanie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla biur rachunkowych, które w szczególności potrzebować będą wsparcia przy tworzeniu i wysyłce nowego pliku JPK VAT.

Szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom księgowych, którzy samodzielnie będą musieli zidentyfikować jakie oznaczenie wymagane jest dla danej transakcji. Korzyścią płynącą z zajęć jest to, że uczestnik uzyskuje wymaganą wiedzę, w jaki przygotować rejestr VAT i plik JPK VAT by był zgodny z nowymi przepisami.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
 • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
 • zainteresowane aktualizacją wiedzy i umiejętności.

PROWADZĄCY:

Adwokat, Doradca Podatkowy Hubert Grzyb

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracował i współpracował z firmami doradczymi specjalizującymi się w doradztwie podatkowym i prawnym dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych. Doradzał przy złożonych transakcjach gospodarczych polegających m.in. na restrukturyzacji działalności gospodarczej (łączenia, przekształcenia, podziały, spółek kapitałowych). Realizował projekty takie jak dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz audyty podatkowe. Reprezentował Klientów w sporach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doświadczony wykładowca, w tym akademicki. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleniowych z zakresu prawa i podatków. Prowadził szkolenia dla firm oraz pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Szkolenia prowadził i prowadzi w ramach współpracy z takimi firmami jak: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Akademia Biznesu MDDP, BDO sp. z o.o.  Autor publikacji w dziedzinie prawa podatkowego.

 FORMUŁA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar).

Będzie odbywać się poprzez platformę clickmeeting.com.

Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma linka z dostępem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

ORGANIZACJA:

Termin szkolenia: 7 maja 2020 r. 

Czas szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Opłata: 240,00 zł od osoby.

UWAGA: Członkom Stowarzyszenia przysługuje rabat w wysokości 10% na szkolenie pod warunkiem, że mają oni uregulowane składki członkowskie, w tym za 2020 rok.

Harmonogram

 • około 9: 45-9:58 logowanie się do transmisji
 • 10:00 - 11:30 - Część I
 • 11:30 - 11:45 - przerwa
 • 11:45 - 13:15 - Część II
 • 13:15 - 13:30 - przerwa
 • 13:30 - 15:00 - Część III

Zapisu dokonujemy przez stronę internetową www.torun.skwp.pl

UWAGA: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH:

 • zgłoszenie na szkolenie przyjmujemy do dnia 04 maja 2020r.
 • wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) do dnia 05 maja 2020r.

Jeżeli na dzień 04 maja 2020 r. należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 04 maja br.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Opłatę za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309

WARUNKI ZALICZENIA SZKOLENIA:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Na czym polega połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT?
 2. Kiedy regulacja wchodzi w życie dla dużych przedsiębiorców, a kiedy dla pozostałych podatników. Co wynika z przepisów Tarczy Antykryzysowej?
 3. Jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
 4. Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 5. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w nowym pliku JPK VAT, z uwzględnieniem ostatniej zmiany z dnia 1 kwietnia 2020 r.
 6. Co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13?
 7. Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja,
 8. JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
 9. Istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża.
 10. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 11. Nowe pola w deklaracji VAT.
 12. Jak sprawnie wdrożyć nowy plik JPK w firmie? Jak biuro rachunkowe powinno przygotować siebie i klientów?
 13. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
  1. Autokorekta JPK VAT.
  2. Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
  3. Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej Tarczy Antykryzysowej
  4. Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 14. Na jakich zasadach odbywać się będzie korekta deklaracji i JPK VAT po zmianie przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?

 ZAPRASZAMY

Pozostałe aktualności

close