16 września 2021 r. w Oddziale Okręgowym w Warszawie ślubowanie złożyły Panie, które z powodzeniem zdały egzamin na Dyplomowanego Księgowego i od teraz mogą się legitymować certyfikatem poświadczającym, że ich wiedza i doświadczenie są na najwyższym poziomie.
Droga do tego miejsca nie była łatwa więc nie dziwią szerokie uśmiechy na twarzach.
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów, nie tylko na polu zawodowym!

Pozostałe aktualności