Od 29 lipca 2022 r. ZUS planuje udostępnić nowe wersje formularzy:

 • Z-3  - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników)
 • Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
 • Z-3b - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
 • Z-10 - Oświadczenie do wniosku o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • Z-12 – Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • Z-15A - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Z-15B - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
 • ZAM - Wniosek o zasiłek macierzyński
 • ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
 • ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres)
 • ZAS-26 - Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
 • ZAS-33 - Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
 • ZAS-36 - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
 • ZAS-39 - Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
 • ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy
 • ZAS-55 - Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
 • ZAS-59 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego
 • ZNp-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • ZUR - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

oraz nowy wniosek:

 • ZZD –  Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe (tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy).

Główny zakres zmian dotyczy możliwości podania zagranicznego rachunku do wypłaty świadczeń.

Nowe schematy dla wniosków Z-3, Z-3a, Z-3b zostały opublikowane w odrębnym komunikacie.

Pozostałe schematy ZUS planuje opublikować po wdrożeniu 29 lipca 2022 r.

Pozostałe aktualności