Prezentujemy poniżej struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 9 ust. 1c i 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24a ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

JPK_KR_PD – Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy

JPK_ST_KR – Jednolity Plik Kontrolny Środki Trwałe

Nowe struktury JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 r.

Materiały:

Schemat JPK​_KR​_PD(1)
Schemat​_JPK​_KR​_PD(1)​_v1-0.xsd 0.34MB
Schemat JPK​_KR​_PD(1)
Schemat​_JPK​_KR​_PD(1)​_v1-0.pdf 5.68MB
Schemat JPK​_ST​_KR(1)
Schemat​_JPK​_ST​_KR(1)​_v1-0.xsd 0.05MB
Schemat JPK​_ST​_KR(1)
Schemat​_JPK​_ST​_KR(1)​_v1-0.pdf 1.36MB

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk-w-podatkach-dochodowych

Pozostałe aktualności