• Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy.
  • To pakiet zmian w podatkach służący zwalczaniu rajów podatkowych.
  • Zapewnia również możliwie najlepsze warunki do prowadzenia w Polsce biznesu, w tym gwarantuje równe szanse wszystkim przedsiębiorcom.

„Ministerstwo Finansów kładzie nacisk na zmiany w podatkach, które odpowiedzą na wyzwania spowolnienia gospodarczego. Naszym lekarstwem będą  proste i jasne reguły gry. W naszych działaniach koncentrujemy się na uproszczeniach i zachętach do inwestowania” - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Przepisy w pakiecie uszczelniającym charakteryzuje maksymalna prostota rozliczeń, tak by wykonywanie obowiązków związanych z podatkami zajmowało jak najmniej czasu i nie niosło ze sobą ryzyk. Im prostsze zasady rozliczenia, tym niższy koszt obsługi podatku, ale i mniejsze niebezpieczeństwo kosztownych i czasochłonnych sporów.

Wśród najważniejszych zmian przyjętego projektu ustawy jest:

  • przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej,
  • zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz otwarcie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku. Więcej firm skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie na stronie MF.

Planuje się, że przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Pozostałe aktualności

close