Uruchomiona została nowa e-usługa fakturowania specjalizowanego dla przedsiębiorców na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Nowa Platforma Elektronicznego Fakturowania. Na zdjęciu widać osobę pracującą przy laptopie.

Dzięki dodatkowym funkcjom przedsiębiorcy będą mogli łatwiej wystawić fakturę za dostawy usług masowych, m.in. energii elektrycznej, czy telekomunikacyjnych.

Rozbudowany standard faktury umożliwi uwzględnienie dodatkowych metod kalkulacji podatku VAT - zgodnie z wymaganiami ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowa e-usługa pozwoli również na wystawienie noty korygującej i przesłanie reakcji biznesowej na otrzymany dokument, np. jego akceptacji bądź odrzucenia.

Zmodyfikowany i rozbudowany został również standard faktury korygującej, a cały system uzupełniono o moduł do faktoringu. Nowością jest także możliwość pobrania danych odbiorcy z centralnej książki adresowej.

Platforma Elektronicznego Fakturowania działa od 1 kwietnia 2019 r. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą wystawiać wobec administracji publicznej elektroniczne dokumenty obsługujące proces realizacji zamówienia publicznego.

Webinar i dodatkowe informacje

17 maja 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się Webinarium o zmianach na Platformie Elektronicznego Fakturowania i prezentacja nowych e-usług.

Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na temat faktur elektronicznych, platformy oraz e-fakturowania w zamówieniach publicznych znajdziesz  na stronie efaktura.gov.pl.

Pozostałe aktualności