fot. Pixabay

Najważniejsze zmiany w podatkach (VAT i podatkach dochodowych) w 2020 r. a także planowane zmiany na 2021 r.

23 października 2020 r. od godz. 09.00

szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Anna Michalak - doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.
W praktyce zajmuje się obsługą podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżącym doradztwem w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Posiada doświadczenie zawodowe w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Prowadzi także audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe

PROGRAM

ZMIANY W PODATKU VAT

 1. JPK_VDEK od 1 października 2020 r.:
 • nowa struktura JPK_VAT
 • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
 • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT wraz z zaprezentowaniem podejścia MF,
 • transakcje międzynarodowe a JPK_VAT,
 • nowe sankcje na błędny JPK_VDEK,
 • samokorekta i konsekwencje jej braku.

2. Korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte na białej liście podatników VAT od lipca 2020 r.:

 • rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
 • zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
 • przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,

3. Import towarów w procedurze uproszczonej – zmiana przepisów od lipca 2020 r.

4. Zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes):

 • dokumentowanie WDT,
  • nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,
  • zasady unijne a zasady krajowe
  • zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE;
 • nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock,
 • nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych.

5. Nowa matryca stawek VAT:

 • modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
 • najważniejsze zmiany w zakresie stawek VAT,
 • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej.

6. SLIM VAT oraz pozostałe zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 r.

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH

 1. Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT
 2. Podatek estoński
 3. Ulga na złe długi w CIT – rewolucyjne nowe rozwiązania oraz powrót do starych zasad korekty kosztów
 4. Nowe zasady płatności podatku u źródła – kiedy ostatecznie wejdą w życie
 5. Podatkowe skutki przepisów dotyczących COVID-19 (rozliczenie straty podatkowej, zawieszenie niektórych przepisów, rozpoznanie przychodów i kosztów)
 6. Podatkowe skutki struktur hybrydowych
 7. Preferencje dla finansowania kapitałem (NID)
 8. Podatek cukrowy
 9. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych

HARMONOGRAM

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

zaświadczenie zostaną wysłane po szkolenia na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności