LIII edycja konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

- za prace habilitacyjne:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda
dr hab. Melania Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego im. profesora Stanisława Skrzywana

- za prace doktorskie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
dr Monika Maria Sikorska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Percepcja i pomiar jakości sprawozdań finansowych II stopnia
im. profesora Stanisława Skrzywana
dr Iwona Franczak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polityka rachunkowości w pomiarze i kształtowaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego II stopnia
im. profesora Zbigniewa Messnera
dr Bartłomiej Lisicki Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Związek odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z wyceną rynkową akcji na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie III stopnia
im. profesora Stanisława Skrzywana
dr Ewelina Szczygielska Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym III stopnia
im. profesor Alicji Jarugi

- za prace magisterskie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
mgr Magdalena Kaczmar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Mobbing a postawy etyczne pracowników w rachunkowości I stopnia
im. Jerzego Sablika
mgr Paulina Graczyk Uniwersytet Łódzki Informacje o społecznej odpowiedzialności biznesu na stronach internetowych spółek giełdowych – perspektywa czytelnika II stopnia
im. profesor Alicji Jarugi
mgr Karolina Irena Skaskiewicz Uniwersytet Szczeciński Ocena użyteczności metod analizy finansowej w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa III stopnia
im. profesora Zbigniewa Messnera
mgr Izabela Sowała Uniwersytet Łódzki Sprawozdawczość zintegrowana w krajach afrykańskich wyróżnienie
mgr Natalia Borzęcka Uniwersytet Łódzki Controller jako wykonawca zadań controllingu w przedsiębiorstwach w Polsce w opinii studentów kierunków z zakresu finansów i rachunkowości wyróżnienie
mgr Paulina Kulesza (Błaszczyk) Uniwersytet Łódzki Zawód księgowego – perspektywa przedsiębiorcy i księgowego wyróżnienie

- za prace licencjackie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
Jowita Tera Uniwersytet Łódzki Ujawnienia na temat ryzyka związanego z Covid-19 w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych II stopnia
Anna Telesińska Uniwersytet Szczeciński Stereotypy a współczesne wymagania wobec księgowych II stopnia
Aleksandra Dulewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Raportowanie niefinansowe jako kluczowy element koncepcji CSR w opinii konsumentów LPP S.A. III stopnia
Milena Suwalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Transakcje B2B i B2C w branży e-commerce w aspekcie podatkowym III stopnia

- za książkę:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
prof. dr hab. Marzena Remlein, dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE, dr. hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Polityka rachunkowości grup kapitałowych Nagroda

Uroczyste wręczenie nagród w LIII. edycji Konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbędzie się dn. 20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.

Pozostałe aktualności

close