MF określił, które czynności mogą być ewidencjonowane za pomocą kas mających postać oprogramowania, a także wymogi, którym muszą sprostać takie kasy.

Obowiązujący od 1.05.2019 art. 111b ust. 1 ustawy o VAT przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, mających postać oprogramowania (nazywanych wirtualnymi kasami rejestrującymi), spełniających wymagania określone przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.

Do wirtualnych kas odpowiednio (a zatem z uwzględnieniem ich szczególnego charakteru) stosuje się wszystkie przepisy dotyczące „zwykłych” kas on-line (zob. art. 111b ust. 2 ustawy o VAT).

Żeby jednak było możliwe używanie takich kas, konieczne było wydanie przez MF przepisów wykonawczych (na podstawie art. 111b ust. 3 ustawy o VAT). Do końca maja 2020 przepisów takich jednak nie było. Dopiero 1.06.2020 weszły w życie rozporządzenia MF z:

  • 05.2020 w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (DzU poz. 957),
  • 05.2020 w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (DzU poz. 965).

Krąg uprawnionych

Z ostatniego w ww. rozporządzeń wynika, że wirtualne kasy rejestrujące mogą być używane do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych m.in. przez podatników wykonujących działalność transportową (także usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego), noclegową, gastronomiczną oraz w zakresie sprzedaży wyrobów węglowych (zob. § 1 i 2 rozporządzenia).

(...)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Czytaj więcej na:

https://rachunkowosc.com.pl/mozna_juz_uzywac_wirtualnych_kas_rejestrujacych

 

Pozostałe aktualności

close