ZUS przypomina, że przedsiębiorcy z branż określonych Tarczą antykryzysową mogą jeszcze wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. oraz styczeń – kwiecień 2021 r. Wniosek RZD-B7 mogą złożyć tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Do 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy powinni nie tylko złożyć wniosek RDZ-B7, ale także przekazać dokumenty rozliczeniowe za okres, za który występują o zwolnienie z opłacania składek, chyba że są zwolnieni z ich składania. Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek są następujące:

  • rodzaj przeważającej działalności na 31 marca 2021 r., oznaczony był kodem PKD wymienionym w Tarczy antykryzysowej,
  • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,
  • przedsiębiorca był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Więcej o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek.

Pozostałe aktualności