Od 6.06.2023 r. określenie wysokości sankcji ma charakter uznania administracyjnego. Nie mogą one przekroczyć górnego wymiaru wskazanego w ustawie (30, 20, 15%), ale to od konkretnych okoliczności i decyzji organu podatkowego zależy, czy sankcja będzie niższa.

Ustawa z 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1059, tzw. SLIM VAT 3) zawiera regulacje dotyczące sankcji VAT, będące pokłosiem wyroku TSUE z 15.04.2021 r. (C-935/19). Trybunał orzekł, że polskie przepisy przewidujące możliwość nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji VAT są niezgodnie ze 112 dyrektywą w zakresie, w jakim mają zastosowanie, niezależnie od tego, z jakich okoliczności wynika nieprawidłowość.

Czytaj więcej =>

 

Pozostałe aktualności