• Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie rozwiązania bufora ryzyka systemowego.
  • Pozwoli to uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł.
  • Zniesienie bufora zostało zarekomendowane przez Komitet Stabilności Finansowej.

"Rozwiązanie bufora ryzyka systemowego ograniczy negatywny wpływ koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. Umożliwi bankom wykorzystanie środków na akcję kredytową stymulującą polską gospodarkę. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB o 0,5 % w przeciągu 2,5 lat" – podkreśla minister finansów Tadeusz Kościński.

Bufor ryzyka systemowego

Bufor ryzyka systemowego to dodatkowy kapitał, który muszą utrzymywać banki na wypadek określonych ryzyk (np. spowolnienia gospodarczego). W przypadku materializacji ryzyka bufor ulega rozwiązaniu co powoduje, że dodatkowy kapitał może zostać przeznaczony na stymulację gospodarki.

Wydanie rozporządzenia umożliwiającego rozwiązanie bufora ryzyka systemowego zostało zarekomendowane przez Komitet Stabilności Finansowej.

"Dzięki przyjętemu rozwiązaniu banki będą mogły udzielić dodatkowo kredytów dla przedsiębiorstw o wartości około 40 mld zł" – informuje wiceminister finansów Leszek Skiba.

Jak zaznaczył Komitet ważne jest, aby uwolnione z bufora środki nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach.

Pozostałe aktualności

close