• Minister finansów Tadeusz Kościński powołał Marcina Obronieckiego na prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA).
  • Swoje obowiązki zacznie pełnić 10 marca 2020 r.
  • PANA sprawuje m.in. nadzór nad przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

„Przed Marcinem Obronieckim stoi wyzwanie w postaci zainicjowania nadzoru w nowej, bardziej efektywnej formie. Liczymy, że efektem działań PANA będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa inwestorom i wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych” – zaznaczył minister Kościński.

PANA

Od 1 stycznia 2020 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego pełni rolę organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Jako następca prawny Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), Agencja przejęła sprawy będące we właściwości KNA.

Do głównych zadań PANA należy przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych, dochodzeń dyscyplinarnych i postępowań administracyjnych w zakresie badań ustawowych, usług atestacyjnych innych niż badania ustawowe oraz usług pokrewnych objętych standardami wykonywania zawodu. Chodzi zarówno o firmy audytorskie, które badają jednostki zainteresowania publicznego, jak i firmy audytorskie, badające jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego. Agencja przejęła od samorządu zawodowego biegłych rewidentów prowadzenie listy firm audytorskich.

„Naszym celem jako Agencji jest znaczące podniesienie efektywności nadzoru nad działalnością firm audytorskich i biegłych rewidentów, tak aby biegli rewidenci w coraz większym stopniu byli rzecznikami bezpieczeństwa inwestorów i stabilności obrotu gospodarczego w Polsce. Ufam, że dzięki dobrej współpracy z instytucjami państwowymi i z samorządem zawodowym, uda nam się przeprowadzić wiele pozytywnych zmian” – powiedział Marcin Obroniecki.

Struktura PANA

Prezes – Marcin Obroniecki

Zastępca prezesa – Justyna Adamczyk

Rada – prezes PANA, zastępca prezesa, 8 członków – przedstawicieli: ministra finansów, ministra sprawiedliwości, KNF, PIBR, GPW, organizacji pracodawców.

Biogram Marcina Obronieckiego

Ukończył finanse i strategię w Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach programu podwójnego dyplomu. Doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia.

W latach 2016-2020 pracował w Ministerstwie Finansów na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Odpowiadał tam m.in. za regulacje w zakresie rynku kapitałowego i systemów płatniczych oraz za przygotowanie rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Od września 2018 r. do kwietnia 2019 r. był przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego. Przed pracą w administracji zdobywał doświadczenie w sektorze finansowym oraz współtworzył start-up w branży energetycznej.

Autor kilku publikacji naukowych i współautor pierwszej na polskim rynku monografii na temat działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds).

Pozostałe aktualności