Kolejny numer z interesującymi artykułami i  skomentowanymi nowościami. Zapraszamy do lektury!

W numerze:

Artykuły

 • Przychody wykonawcy długotrwałej usługi budowlanej (cz. I)
 • Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym
 • Ulga na nowe inwestycje – wybrane problemy

Konsultacje - informacje - wyjaśnienia

Rachunkowość

 • Faktury za nieprzyjęte usługi – ewidencja w księgach rachunkowych
 • Rekompensata za brak wpływów z opłaty targowej w księgach rachunkowych gminy
 • Przedłużenie terminów sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych niektórych jednostek

Podatki i prawo gospodarcze

 • Kto składa czynny żal w przypadku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pobór PIT
 • Stawka VAT na usługi kompleksowego utrzymania dróg
 • Refaktura usług kateringowych – odliczenie VAT
 • Skuteczne złożenie informacji o podatnikach w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

 • Wypłaty dokonywane przez pracodawcę na karty prepaid i objęcie ich egzekucją
 • Zmiana warunków zatrudnienia po przejęciu pracowników

Aktualności

 • Opodatkowanie nieruchomości niewykorzystywanych do działalności gospodarczej – w świetle orzeczeń TK i NSA
 • Co nowego w orzecznictwie podatkowym - maj 2021
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Co nowego w prawie (41)

Ludzie - wydarzenia - książki

 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton – „Rachunkowość wobec wyzwań XXI wieku”

Audytor

 • Wykrywanie za pomocą prawa Benforda zniekształceń spowodowanych potencjalnym oszustwem
 • Wpływ pandemii COVID-19 na badanie i inne usługi atestacyjne
 • Rozwiązanie umowy o badanie dobrowolne – kiedy jest możliwe
 • Podpis elektroniczny biegłego rewidenta – jakie dane powinien zawierać

Zapraszamy na stronę: https://rachunkowosc.com.pl/

Pozostałe aktualności

close