LV edycja konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

  • za prace doktorskie:

 

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda/ wyróżnienie
dr Dorota Będziak

dr Andrzej Netter

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Audyt sprawozdań finansowych i jego wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego Nagroda I stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
dr Anna Olewnik-Dejewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Rachunkowość dóbr wilanowskich w latach 1892-1940 Nagroda II stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
dr Olga Grzybek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Nagroda III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
dr Iwona Mazur-Maślanka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Weryfikacja zagrożenia kontynuacji działalności spółek publicznych według standardów międzynarodowych Nagroda III stopnia im. profesor Alicji Jarugi
dr Michał Hendryk Uniwersytet Szczeciński Ujmowanie i prezentacja informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego wyróżnienie

 

  • za prace magisterskie:

 

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda/ wyróżnienie
mgr Klaudia Zajączkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wpływ wprowadzenia „Polskiego Ładu” na: branżę księgową, wysokość obciążeń publicznoprawnych polskich przedsiębiorców i poziom dochodów podatkowych budżetu państwa Nagroda II stopnia im. Jerzego Sablika
mgr Krzysztof Jerzy Socha Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wpływ pozycji w hierarchii korporacyjnej na uczciwość w procesie budżetowania Nagroda III stopnia im. profesor Alicji Jarugi
mgr Sylwia Skiba Sopocka Akademia Nauk Stosowanych Raportowanie społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach wyróżnienie
mgr Maria Świderek Uniwersytet Łódzki Aktywa biologiczne w sprawozdaniach finansowych ukraińskich spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie wyróżnienie

 

  • za prace licencjackie:

 

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda/ wyróżnienie
Marianna Machnikowska Uniwersytet Łódzki Automatyzacja, robotyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji w księgowości na przykładzie firmy „SSC Accounting” Nagroda I stopnia
Jakub Szańca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Branża pszczelarska w Polsce, wczoraj i dziś. Ocena rentowności branży Nagroda II stopnia
Olga Sowińska Sopocka Akademia Nauk Stosowanych Rentowność w ujęciu klasycznej metody DuPont z zastosowaniem podstawień łańcuchowych oraz funkcji dyskryminacyjnej modelu E. Mączyńskiej jako wyznacznik opłacalności inwestycji wyróżnienie
Anita Malec Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Rola biegłych rewidentów w przeciwdziałaniu zniekształceniom w sprawozdaniach finansowych wyróżnienie

 

  • za książkę:

 

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda
dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska, prof. UE

prof. dr hab. Halina Buk

dr Zbigniew Twardowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Controlling strategiczny w zarządzaniu modelami biznesu w sektorze ICT Nagroda honorowa
dr hab. Melania Bąk, prof. UEW

dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE

dr Katarzyna Kobiela-Pionnier

dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Narracje w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej Nagroda honorowa

 

Uroczyste wręczenie nagród w LV. edycji Konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbędzie się dn. 11 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.

Pozostałe aktualności