Oddział Okręgowy w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wspierając uchodźców z Ukrainy zaprasza do udziału w kursach przystosowujących (przygotowujących) do pracy w rachunkowości na terenie Polski.

Обласний Відділ Асоціації бухгалтерів Польщі в місті Лодзь, з метою підтримки біженців з України, запрошує на підготовчі курси для роботи бухгалтером на території Польщі.

Областной Отдел Ассоциации Бухгалтеров Польши в г. Лодзь с целью поддержки беженцев из Украины приглашает на подготовительные курсы для работы бухгалтером на территории Польши.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Закінчення курсу підтверджується іменним сертифікатом.
Окончание курса подтверждается именным сертификатом.

1.  Obsługa programu finansowo-księgowego – SAGE SYMFONIA 2.0 – dla obywateli Ukrainy; Обслуговування фінансово-бухгалтерської програми – SAGE SYMFONIA 2.0 – для громадян України; Обслуживание финансово-бухгалтерской программы – SAGE SYMFONIA 2.0 – для граждан Украины
2.  Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy; Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців) з України; Бухгалтерский учет в Польше для бухгалтеров (беженцев) из Украины

Pozostałe aktualności